LIBRA-Wiki regisztrációs kérelem
Teljes név
Cégnév
beosztás
email
telefonszám
regisztrációs szám
Jogi nyilatkozat:
Alulírott LIBRA Szoftver Zrt., mint a LIBRA-Wiki weboldal (https://wiki.libravirtua.hu) fenntartója és szolgáltatója az alábbi jognyilatkozatokat tesszük:

A LIBRA-Wiki weboldalon található információk csak és kizárólag tájékoztató jellegűek. A LIBRA-Wiki weboldalt minden felhasználó csak és kizárólag a saját felelősségére használhatja, a LIBRA-Wiki weboldalon található információkra jogi értelemben senki sem támaszkodhat. A LIBRA-Wiki weboldalon található információkon alapuló ill./és információk ismeretében hozott bármilyen döntés csak és kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik. A LIBRA Szoftver Zrt. csak és kizárólag, az általa minősített és ellenőrzött tartalomért illetve résztartalomért („LIBRA által Ellenőrzött Tartalom” – „LET” jelöléssel ellátott hivatkozások), a LIBRA-Wiki weboldalon található információk helyességért napra készségért, valódiságáért és az információk származásáért ill./és származási helyéért vállal felelősséget, amennyiben azon külső beavatkozó módosításokat bizonyíthatóan nem eszközölt. A LIBRA Szoftver Zrt. semmilyen módon és formában nem vállal felelősséget a LIBRA-Wiki weboldalhoz, ill./és a weboldalon található bármilyen információ hozzáféréséből, ill. annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért ill./és veszteségért. A LIBRA Szoftver Zrt. kizárja a felelősségét a LIBRA-Wiki weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából eredő esetlegesen bekövetkező károkért ill./és veszteségekért ill./és költségekért. A LIBRA Szoftver Zrt. semmilyen módon és formában nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal adatait bárki illetéktelen megváltoztatja. A LIBRA Szoftver Zrt. kizárja a felelősségét a LIBRA-Wiki weboldal vonatkozásában az információ továbbítás késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származó károkért ill./és veszteségekért ill./és költségekért.

A LIBRA Szoftver Zrt. kizárja minden nemű felelősségét a LIBRA-Wiki weboldal használatából eredő a felhasználónál jelentkező bármilyen jogkövetkezményért, így különösen a felhasználó kártérítési ill./és kártalanítási igényéért, anyagi vagy bármilyen más jellegű igényéért, a felhasználót ért bármilyen veszteségért.

A LIBRA Szoftver Zrt. a LIBRA-Wiki weboldal ellenőrzött tudásbázisával kapcsolatban minden jogot fenntart, míg a LIBRA-Wiki weboldal közösségi tudásbázisával kapcsolatban a LIBRA Szoftver Zrt. felhívja a LIBRA-Wiki weboldal látogatóit, hogy tartózkodjanak a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, a szerzői jogok és a szomszédos jogok megsértésétől. Az estlegesen az előbb felsorolt jogok megsértéséből eredő jogkövetkezményekért a LIBRA Szoftver Zrt. minden nemű felelősségét kizárja.
A jogi nyilatkozatot:
nem fogadom el.
elfogadom.*
*Záradék:
Alulírott LIBRA-Wiki weboldal látogató az "elfogadom" kifejezés bejelölésével és a LIBRA-Wiki weboldal megnyitásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Libra Szoftver Zrt. Jognyilatkozatában (a továbbiakban: Jognyilatkozat) foglaltakat megértettem, a Jognyilatkozatban foglaltakat – mint a LIBRA-Wiki weboldal használatának előfeltételeként szabottakat – maradéktalanul elfogadom, a Jognyilatkozatban foglaltakat soha semmilyen módon nem támadom, a Jognyilatkozatban foglaltakkal szemben ill./és azokkal szemben fakadóan soha semmilyen módon igényt ill./és követelést nem támasztok, lemondok a Jognyilatkozatában foglaltak bármilyen módon történő megtámadásáról.
A LIBRA-Wiki weboldal látogató fenti záradékban tett jognyilatkozatát elfogadjuk.
Faur Kálmán
Libra Szoftver Zrt.